Komen er meer parkeerplaatsen?


Wij gaan onderzoek doen naar het aantal parkeerplaatsen en de parkeerdruk. Over het toevoegen van parkeerplaatsen kunnen wij nog geen uitspraak doen. Wij gaan kijken naar de beschikbare ruimte en de invulling van de straat.Laatste update 11-01-2021
Omgevingsmanager