Hoe kan ik meehelpen met klimaatadaptatie?


Op verschillende manieren kunt u een bijdrage leveren aan de klimaatadaptie. De gemeente legt een stelsel aan om regenwater af te voeren naar de sloot. U kunt hier ook gebruik van maken door uw regenwaterpijp op deze buis aan te sluiten. Hierover volgt later meer informatie.

Een andere mooie manier om mee te helpen is het vergroenen van uw tuin. Op deze manier trekt het regenwater de grond in en blijft het niet op straat liggen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente. Laatste update 11-01-2021
Omgevingsmanager