Komen er meer parkeerplaatsen?

Komen er meer parkeerplaatsen?

Wij gaan onderzoek doen naar het aantal parkeerplaatsen en de parkeerdruk. Over het toevoegen van parkeerplaatsen kunnen wij nog geen uitspraak doen. Wij gaan kijken naar de beschikbare ruimte en de invulling van de straat.

O Omgevingsmanager
Hoe kan ik meehelpen met klimaatadaptatie?

Hoe kan ik meehelpen met klimaatadaptatie?

Op verschillende manieren kunt u een bijdrage leveren aan de klimaatadaptie. De gemeente legt een stelsel aan om regenwater af te voeren naar de sloot. U kunt hier ook gebruik van maken door uw regenwaterpijp op deze buis aan te sluiten. Hierover volgt later meer informatie.

O Omgevingsmanager