Resultaten enquête


Wij willen u hartelijk danken voor het invullen van de enquête. In de onderstaande grafieken zijn per straat de resultaten weergeven. Wij nemen de resultaten mee bij het opstellen van het schetsontwerp. U wordt later geïnformeerd over de keuzes die zijn gemaakt.

 Laatste update 07-05-2021