Enquête en Webinar - 2e bewonersbrief


In onze vorige brief van 22 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de geplande werkzaamheden in de Julianalaan en Hoeksekade. Wij hebben aangegeven samen met u op te trekken in de voorbereiding (participatie). In deze brief informeren wij u over deze participatie.

Doel van het project
De gemeente streeft naar een aangename en veilige leefomgeving, waarin klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel is. Het straatprofiel met voetpaden, parkeerplaatsen, tweerichtingsverkeer en aanwezigheid van groen en bomen vragen een nauwkeurige afstemming om tot een goed ontwerp te komen.

Enquête
In de vorige brief hebben we al aangekondigd om een enquête te sturen. Hiermee willen we u stimuleren om input te leveren en na te denken over uw omgeving. U bent tenslotte de belangrijkste gebruiker van de straat. De antwoorden die u geeft, proberen wij te verwerken in het ontwerp. Helaas lukt het niet om aan alle wensen te voldoen. U ontvangt van ons een terugkoppeling met de uitkomsten.

Bijgaand treft u de 2e bewonersbrief.


U21.01305 -Enquete + Webinar Juka U21.01305 -Enquete + Webinar Juka


Laatste update 11-01-2021
Omgevingsmanager