Renovatie Julianalaan en Hoeksekade - 1e bewonersbrief


De verharding en riolering in de Julianalaan en Hoeksekade zijn aan vervanging toe. Met deze 1e brief willen wij u informeren over het project en de geplande werkzaamheden.

Werkzaamheden
In het kader van duurzaamheid wordt de gemengde riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Vuilwater (toilet, douche, vaatwasser, enz.) blijft net als nu afgevoerd worden naar de waterzuivering. Regenwater (wegen, fiets- en voetpaden) wordt opgevangen in een apart aan te leggen hemelwaterriool en wordt geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar het oppervlaktewater. U kunt er zelf voor kiezen om uw dakafvoer af te koppelen. Dit houdt in dat het hemelwater niet in het vuilwaterriool terecht komt, maar in het hemelwaterriool. Afkoppelen draagt bij aan een duurzaam watersysteem. Met het oog op klimaatveranderingen wordt er rekening gehouden met het voorkomen van wateroverlast bij extremeneerslag en voorkomen van uitdroging van de bodem bij langdurige droogte. U ontvangt hierover later meer informatie.

Bijgaand treft u de 1e bewonersbrief. 


U20.10425- 1e bewonersbrief JuKa (DEF) U20.10425- 1e bewonersbrief JuKa (DEF)


Laatste update 11-01-2021
Omgevingsmanager