Het project


De verharding en riolering in de Julianalaan en Hoeksekade zijn aan vervanging toe. 

In het kader van duurzaamheid wordt de gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel. Vuilwater (toilet, douche, vaatwasser, enz.) blijft net als nu afgevoerd worden naar de waterzuivering. Regenwater (wegen, fiets- en voetpaden) wordt opgevangen in een apart aan te leggen hemelwaterriool en wordt geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar het oppervlaktewater. U kunt er zelf voor kiezen om uw dakafvoer af te koppelen. Dit houdt in dat het hemelwater niet in het vuilwaterriool terecht komt, maar in het hemelwaterriool. Afkoppelen draagt bij aan een duurzaam watersysteem. Met het oog op klimaatveranderingen wordt er rekening gehouden met het voorkomen van wateroverlast bij extreme neerslag en voorkomen van uitdroging van de bodem bij langdurige droogte.

Wij gebruiken deze aanpassing om het verouderde karakter (bovengrondse inrichting) van de straat aan te passen. De gemeente streeft naar een aangename en veilige leefomgeving waarin klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel is. Het straatprofiel met voetpaden, parkeerplaatsen, tweerichtingsverkeer en aanwezigheid van groen en bomen vragen een nauwkeurige afstemming om tot een goed ontwerp te komen.